Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce ></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width= Strona StartowaOgłoszeniaPrzetargiFirmaBiuroOpłatyKontakt
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce powstało na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Hajnówce Nr XVI/93/91 z 30 grudnia 1991 roku. Umowy Spółki Nr Rep. A 2278/92 z 18.02.1992r z wydzielonego majątku ze zlikwidowanego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku i wpisane do rejestru handlowego pod Nr RHB 944 w dniu 19.03.1992r, a następnie w roku 2001 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000023508.

Budynek Biura Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

PEC Sp. z o.o. w Hajnówce prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z dnia 15.09.2000r i postanowień umowy Spółki oraz na podstawie wymaganych koncesji.
Posiada udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki następujące koncesje:
- WCC/285B/436/W/OLB/2002/JD z dnia 20 października 1998 r na wytwarzanie ciepła,
- PCC/297B/436/W/OLB/2002/JD z dnia 20 października 1998 r na przesył i dystrybucję ciepła,
- OCC/84/436/U/OT - 7/98MK z dnia 20 października 1998 r na obrót ciepłem.

Świadczone usługi:
ˇ produkcja, przesył, dystrybucja i obrót energią cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej odbiorcom gospodarki uspołecznionej i indywidualnym
ˇ sprzedaż żużlu.

Sprzedaż ciepła prowadzona jest na podstawie umów długoterminowych.
Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz terminowość i fachowość wykonywanych prac.
Udzielamy gwarancji na nasze usługi.
Wystawiamy faktury VAT.
 

 

 

                                    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Hajnówce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych