Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce ></td>
  </tr>
  <tr>
   <td width= Strona StartowaOgłoszeniaPrzetargiFirmaBiuroOpłatyKontakt
  PEC Hajnówka

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Do podstawowych zadań działu należy:

 • Zawieranie umów o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

 • Zawieranie umów o dostawę energii cieplnej

 • Zawieranie umów na konserwację instalacji cieplnych

 • Rozliczanie usług związanych z dostawą ciepła i konserwacją

 • Prowadzenie korespondencji z odbiorcami energii cieplnej

Dzwoniąc pod numery 085 6822685 i 085 6826085 lub odwiedzając osobiście nasze biuro otrzymacie Państwo informacje na temat:

a) zawierania umów sprzedaży energii cieplnej, umów na obsługę węzłów cieplnych oraz umów na konserwację wewnętrznej instalacji grzewczej w budynkach;

b) proponowanych zapisów umów;

c) aktualizowania treści zawartych umów w przypadku zmian przepisów prawnych dotyczących dostarczania ciepła lub rozliczeń z tego tytułu,

d) wydawania zezwoleń:

·        na włączenie nowych węzłów cieplnych do sieci miejskiej;

·     na zmianę zapotrzebowania mocy cieplnej dla obiektów, a tym samym na zmianę ilości     dostarczanego ciepła;

e) rozstrzygania zgłaszanych przez klientów problemów dotyczących dostaw ciepła, ogrzewania obiektów, zmiany zamówionej mocy, montażu liczników ciepła, rozliczeń i płatności oraz w zakresie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych dotyczących sprzedaży energii cieplnej, a także odpowiedzi na szereg innych problemów dotyczących ciepłownictwa.INFORMACJA

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami indywidualnych odbiorców ciepła PEC sp. z o. o. niniejszym informuję, że stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 roku. Nr 194, poz. 1291) istnieje możliwość ustalania rozliczeń za ciepło pozwalających na naliczanie opłat wyłącznie w okresie faktycznego odbioru ciepła. Sposób ustalania opłaty w takim systemie rozliczeń dokładnie określa cytowane rozporządzenie i opiera się ono w głównej mierze na prognozowanym zużyciu ciepła określanym każdorazowo w odniesieniu do poszczególnego gospodarstwa.

 

                                    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Hajnówce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych