Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce ></td>
  </tr>
  <tr>
   <td width= Strona StartowaOgłoszeniaPrzetargiFirmaBiuroOpłatyKontakt
  PEC Hajnówka

O FIRMIE

       Głównym zadaniem PEC jest zaspokajanie potrzeb cieplnych miasta Hajnówki polegających na wytwarzaniu i dystrybucji energii cieplnej oraz utrzymaniu w gotowości technicznej urządzeń służących do jej przesyłu.

Węzeł Cieplny

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • produkcja i dystrybucja energii cieplnej wytwarzanej w źródłach własnych i zakupywanej u innych producentów;

 • eksploatacja, konserwacja i wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych;

 • zapewnienie właściwych kierunków działalności i rozwoju spółki poprzez modernizację istniejących sieci cieplnych oraz budowę nowych;

 • nadzór nad wykonawstwem urządzeń ciepłowniczych, świadczenia usług remontowych i budowlanych w zakresie sieci i urządzeń ciepłowniczych.

Kotły węglowe

Spółka prowadzi działalność na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie w spółce zatrudnionych jest 35 osób.

OBRÓT CIEPŁEM

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ok. 70% energii cieplnej kupuje w ciepłowni Rindipol i przesyła je sieciami wysokoparametrowymi (130/70oC) do węzłów cieplnych, gdzie następuje przetwarzanie ciepła na sieci niskoparametrowe (90/70oC i ciśnieniu 0,3 MPa).

W celu obniżenia własnych kosztów, a także poprawy komfortu zaopatrzenia miasta w ciepło, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje program modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego. W ostatnich latach zmodernizowano i wybudowano wiele sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych, a kotłownie węglowe zamieniono na nowoczesne węzły kompaktowe z pełną automatyka pogodową, przez co została zlikwidowana niska emisja. 

Regulamin dostarczania ciepła PEC Hajnówka

 

 

                                    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Hajnówce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych